جزوه تنظیم شرایط زمین

جزوه تنظیم شرایط زمین

جزوه تنظیم شرایط زمین ، کد 0143 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 4720 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


برنامه ریزی زمین چیست ؟

فرآیند کلی برنامه ریزی کاربری زمین

در چه شرایطی برنامه ریزی زمین ضرورت پیدا میکند؟

تفاوت بین زمین های مختلف

چه کسانی باید برنامه ریزی زمین بدانند؟

توسعه پایدار

معانی لغوی واژه پایداری

توسعه پایدار : مفاهیم و مضامین

پایداری محیطی و توسعه پایدار

طراحی پایدار

فرآیند تصمیم گیری برنامه ریزی زمین بر مبنای مبانی توسعه پایدار

اصول طراحی پایدار

پیشنهاد های توسعه پایدار یک قطعه زمین

اصول اساسی برنامه ریزی محیطی در برنامه ریزی زمین

برنامه ریزی محیطی

فرآیند برنامه ریزی زمین

بررسی وضع موجود زمین در برنامه ریزی

محیط فیزیکی

محیط طبیعی

محیط اجتماعی

الزامات استفاده کنندگان

شناخت پارامترهای محیط طبیعی

زمین شناسی و ژنومرفولوژی

انواع و منابع اطلاعات زمین شناسی و ژئومرفولوژی

آبهای سطحی و زهکشی

چرا به اطلاعات آبهای سطحی و زهکشی نیازمندیم

انواع و منابع اطلاعات آبهای سطحی و زهکشی

توپوگرافی

چرا به اطلاعات توپوگرافی نیازمندیم

انواع و منابع اطلاعات توپوگرافی

اقلیم محلی و اقلیم خرد

انواع و منابع اطلاعات اقلیم محلی و اقلیم خرد

چرا به اطلاعات خاک نیازمندیم

انواع و منابع اطلاعات خاک

پوشش گیاهی و ارزش های نسبی بوم شناسی

انواع و منابع اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و ارزش های نسبی بوم شناسی

ساختار موجود زمین

چرا به اطلاعات مربوط به ساخت و ساز های موجود در زمین نیازمندیم

انواع و منابع اطلاعات مربوط به ساخت و ساز های موجود در زمین نیازمندیم

کاربری اراضی در زمین و اطراف آن

چرا به اطلاعات کاربری اراضی در زمین و اطراف آن نیازمندیم

زمینه و کنترل برنامه ریزی

چرا به اطلاعات مربوط به زمینه و کنترل برنامه ریزی نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به زمینه و کنترل برنامه ریزی

حمل و نقل و ارتباطات

چرابه اطلاعات مربوط به حمل و نقل و ارتباطات نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به حمل و نقل و ارتباطات

خدمات و تاسیسات

چرابه اطلاعات مربوط به خدمات و تاسیسات نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به خدمات و تاسیسات

مردم

چرابه اطلاعات مربوط به مردم نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به مردم

تجربه بصری و حسی

چرابه اطلاعات مربوط به تجربه بصری و حسی نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به تجربه بصری و حسی

تاریخچه زمین

چرابه اطلاعات مربوط به تاریخچه زمین نیازمندیم

انواع و منابع مربوط به تاریخچه زمین

شناخت پارامتر های مرتبط با الزامات استفاده کننده گان

چهار طریقه کسب اطلاعات مفید در مورد نیازهای استفاده کنندگان

مشارکت عمومی

تهیه شرح خلاصه برای استفاده کنندگان

شناسایی مهمترین فعالیت ها

شناسایی فعالیت های جنبی

شناسایی بستری محیطی

شناسایی چگونگی احتمال استفاده از مردم از زمین

رضایت استفاده کنندگان

فهرست فعالیت ها

طیف کاربری های که در طرح طمین مورد لزوم باشد

مسکونی

آموزشی

تجاری

صنعتی

بهداشتی درمانی

تفرج

کشاورزی و جنگداری

حفاظتی

حیات وحش

نمونه هایی از اطلاعات اساسی مورد نیاز برای طرح یک منطقه مسکونی

فعالیت های اصلی و جنبی که درون خانه صورت میگیرد

الزمات تاسیسات زیر بنایی

طیف بستر

ارتباط مردم با محیط پیرامون خود

حواس پنج گانه

تامین تنوع تجربه حسی

توجه به نیازهای روان شناسی مردم

حواس پنجگانه و آگاهی های محیطی

عوامل دخیل در ادارک محل

اهمیت نسبی عواملی که مردم برای ارزیابی کیفیت زندگی خود در شهرها

حس تعلق و حس هویت شخصی

عوامل که مورد علاقه یا تنفر مردم در محیط مسکونی

زیبایی شناسی و ادارک مردم از محیط اطراف خود

خصوصیات اصلی یک مکان

نقش فضای سبز در ایجاد شخصیت محلی خاص

خصوصیات اصلی در یک مکان که توسط برنامه ریزی زمین

ساکنان شهرها فضاهای سبز را در آستانه خانه هایشان دوست دارند

نیاز به برنامه ریزی جامع فضای سبز

استاندارد های عملکردی

سوالات برای تصمیم گیری در مورد خصوصیات یک فعالیت تفریحی در فضای آزاد

تصمیم گیری در مورد مکان استقرار فعالیت ها

شناسایی توان زمین

ارزیابی توان زمین

مراحل ارزیابی امکانات زمین

اطلاعات لازم برای تعریف محصول نهایی

مراحل مهم در ارزیابی امکانات زمین

تعریف محصول نهایی توسعه زمین

ارتباط متقابل بین فعالیت ها و ساخت و ساز ها

اطلاعات درباره ی ساختمان های مورد نیاز زمین

خصوصیات هر ساختمان

حجم ساختمان ، شکل و فرم ،شامل بر ارتفاع احتمالی

سازه ی ساختمان ها و توزیع وزنی آن ها

بیشترین زاویه شیب قابل قبول

نیازهای زهکشی – آب های سطحی و زه آب ها

نیاز های تامین آب

تامین نیرو

راه های مختلف برای حل نیاز های ساختمان

انواع مواد و مصالح ممکن برای ساختمان

اطلاعات لازم در مورد فعالیت های فضای باز

امتیازات و معایب

محیطی فیزیکی و طبیعی

عوامل زمین شناسی و ژئومرفولوژی

آب های سطحی و زیر زمینی

توپوگرافی

عوامل اقلیمی

خاک

گیاهان

اکولوژی و حیات وحش

ساختمان ها و دیگر ساخت و ساز ها

عناصر تاریخی و منحصر به فرد

دید ها و منظر ها

مدیریت زمین و منظر

شناسایی تطابق زمین و استفاده کنندگان

مراحل تهیه طرح زمین

برنامه ریزی توسط مسئولان برنامه ریزی محلی

اهداف بیانیه های برنامه ریزی

منابع اصلی اطلاعات برای تدوین راهبرد های مناسب

الزامات کافرما برای توسعه آینده زمین

اهداف عملیاتی توسعه زمین

شناسایی نقاط ثابت طراحی

اهداف عملیاتی در ارتباط با توسعه زمین

کاربردی زمین و تاسیسات زیربنایی مورد لزوم

اقدمات محافظتی زمین

عوامل تجربی زمین

حوزه های شخصیت منظر زمین و بخش های مختلف

بازده اقتصادی لازم

الزامات بهره برداری

مقیاس مناسب برای برنامه ریزی زمین

دستور العمل های محیطی مناسب

تدوین دستور العمل های محیطی

راهبرد منظر

تدوین یک راهبرد منظر

خصوصیات منظر محلی

خصوصیات عناصر درون منظر

دستور العمل های محافظت از طبیعت

دستورالعمل های مدیریت زمین

طرح ایده ی کلی

تدوین و ارزیابی راه حل های مختلف

طرح زمین

طرح منظر زمین

طرح مدیریت زمین

شرح خلاصه های طراحی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از download

خرید فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از download

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دریافت نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از download

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دریافت مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از download

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از download

خرید مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از download

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از www

خرید پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از www

خرید نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از www

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از www

خرید کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از www

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دریافت پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دریافت تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

خرید فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از word

خرید نمونه سوال جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از word

خرید فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دریافت فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از word

دریافت تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از free

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود پروژه جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دریافت کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دریافت مقاله جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود فایل جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دریافت فایل pdf جزوه تنظیم شرایط زمین از free

خرید کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دانلود کارآموزی جزوه تنظیم شرایط زمین از free

دریافت فایل word جزوه تنظیم شرایط زمین از free

خرید تحقیق جزوه تنظیم شرایط زمین از free


مطالب تصادفی